Προχωράει ταχύτατα η διαδικασία και το μητρώο συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού - συμβουλευτικής

Ημ/νια Έκδοσης: 08/11/2019


Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Συ.Ε.Π.) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι η Επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δηλαδή η διασφάλιση ότι οι Σύμβουλοι που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους πολίτες διαθέτουν αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την επιτέλεση του έργου τους.

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των Φορέων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των Στελεχών Συ.Ε.Π. και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
Μέχρι στιγμής ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
• Έχει καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού με βάση το ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018
• Έχει δημοσιεύσει στις 29-3-2019 στην ιστοσελίδα του πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατόχους βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας για να ενταχθούν απευθείας στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 και
• Έχει εντάξει στο ανωτέρω Υπομητρώο Α1 τους πρώτους 84 συμβούλους

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
- να επαναληφθεί η πρόσκληση ένταξης στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 και
- να ακολουθήσει πρόσκληση ένταξης στα Υπομητρώα Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2 και Β2 αντίστοιχα.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα μητρώα πως οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) απαιτείται να διαθέτουν
- Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
- Πιστοποιητικό(ά) ή βεβαίωση(εις) επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης 250 τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται ή έχουν διοργανωθεί από αδειοδοτημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., και
- Βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής της Συ.Ε.Π. διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος της Employ είναι από τους ελάχιστους φορείς στην Ελλάδα που περιλαμβάνει ΚΑΙ δομή υλοποίησης του προγράμματος (Πιστοποιημένο ΚεΔιΒιΜ) αλλά και χώρο εφαρμογής της ΣυΕΠ. Επίσης, στον εκπαιδευτικό όμιλο της Employ περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας με παρουσία και δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα! Μάλιστα, οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι και επιμορφωτές του προγράμματος είναι από τα 84 μόλις στελέχη που έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα για το ανώτερο μητρώο Α1. Εάν σας ενδιαφέρει λοιπόν το πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού δηλώστε συμμετοχή τώρα στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και στη Συμβουλευτική Καριέρας» και προλάβετε την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.!

Σύνταξη - επιμέλεια κειμένου: EMPLOY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ