4500 Διορισμοί Εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση!

Ημ/νια Έκδοσης: 17/12/2019


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που καθορίζει κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
· ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 4 θέσεις
· ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – 289 θέσεις
· ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ – 1.524 θέσεις

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
· ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ – 9 θέσεις
· ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ – 554 θέσεις
· ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ – 358 θέσεις
· ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ – 73 θέσεις
· ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ – 31 θέσεις
· ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ- 21 θέσεις
· ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ – 43 θέσεις
· ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – 25 θέσεις
· ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – 55 θέσεις
· ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – 50 θέσεις
· ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 66 θέσεις
· ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – 1 θέση
· ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 12 θέσεις
· ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 7 θέσεις
· ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – 1 θέση
· ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 69 θέσεις
· ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – 1 θέση
· ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – 1 θέση
· ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 7 θέσεις
· ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – 1 θέση
· ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ – 60 θέσεις
· ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – 65 θέσεις
· ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – 6 θέσεις
· ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – 40 θέσεις
· ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 20 θέσεις
· ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – 23 θέσεις
· ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 9 θέσεις
· ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ – 4 θέσεις
· ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – 1 θέση
· ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – 1 θέση
· ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 1 θέση
· ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 1 θέση

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
· ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ – 116 θέσεις
· ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – 137 θέσεις
· ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – 114 θέσεις
· ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – 70 θέσεις
· ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – 81 θέσεις
· ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – 135 θέσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ