Προοπτικές Απασχόλησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για Εκπαιδευτικούς, Συμβούλους & Ψυχολόγους από τη νέα σχολική χρονιά

Ημ/νια Έκδοσης: 24/06/2020


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε άτομα 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια πανευρωπαϊκά έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο πεδίο αυτό

Σήμερα, λειτουργούν 76 ΣΔΕ εκ των οποίων 12 σε Καταστήματα Κράτησης και 23 τμήματα εκτός έδρας, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Τα μαθήματα των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων δεδομένο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα βασικό για τους ωφελούμενούς. Οι γραμματισμοί που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά
 • Κοινωνική Εκπαίδευση
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
 • Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προκειμένου να καλλιεργηθούν και δεξιότητες αλλά  και να υπάρχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη που θα βοηθήσει και στην αναζήτηση εργασίας ή στην ανατοποθέτηση του μαθητή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, βλέπουμε  τα τελευταία χρόνια να προκηρύσσονται διαρκώς θέσεις εργασίας που αφορούν τη στελέχωση των ΣΔΕ. Τα κριτήρια και διαδικασία δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα σχετικά ΦΕΚ. Έτσι και φέτος στις 23/6/2020 δημοσιεύθηκαν στο φετινό ΦΕΚ τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή των στελεχών.

Οι ειδικότητες που αφορούν τη στελέχωση είναι :

 1. Ψυχολόγοι
 2. Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
 3. Εκπαιδευτικοί (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Πληροφορικοί, Αγγλικής Φιλολογίας κ.λπ.)

Τέλος είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι πέρα από τους βασικούς τίτλους σπουδών (πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακά κ.ά.) μοριοδοτούνται σημαντικά και επιμορφώσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε αντικείμενα όπως Ψυχολογία,  σε θέματα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και φυσικά στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων και παράλληλα αναμένεται να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Εάν θέλετε να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας στο πεδίο αυτό και να μοριοδοτηθείτε σε μελλοντικές προκηρύξεις, δείτε αναλυτικά τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας τα οποία είναι εξ αποστάσεως ασύγχρονα και αφορούν πλήθος γνωστικών αντικειμένων.

Σύνταξη EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας