Περιζήτητα Skills για το 2020 | LinkedIn

Ημ/νια Έκδοσης: 09/10/2020


Την περσινή χρονιά δεξιότητες όπως το cloud computing και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν στην κορυφή της παγόσμιας λίστας του LinkedIn για τα hard skills. Παραμένουν και φέτος στις πρώτες θέσης, αλλά μια νέα δεξιότητα έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή. Το Blockchain!

Soft Skills
Οι δεξιότητες της προσωπικότητας μας (π.χ. Επικοινωνιακές δεξιότητες, Κριτική σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων, κ.λ.π.).

Hard Skills
Οι εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου (π.χ. Πτυχία, Σεμινάρια, Γλώσσες, Πιστοποιήσεις, κ.λ.π.)

Σε αντίθεση με τις τεχνικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν συνήθως με κάποιο επίσημο έγγραφο, όταν μιλάμε για soft skills πρέπει να τα αποδείξουμε στη πράξη!

Πως θα δείξουμε για παράδειγμα τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες πριν τη συνέντευξη; Φυσικά φροντίζοντας να έχουμε ένα τέλειο και προσεγμένο βιογραφικό σημείωμα. Ποιος εργοδότης θα θεωρήσει επικοινωνιακό έναν υποψήφιο που το βιογραφικό του έχει ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη;