Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Ημ/νια Έκδοσης: 28/09/2020


Το Βιογραφικό Σημείωμα (CV ή Resume) έχει έναν και μόνο ρόλο: να μας καλέσουν σε συνέντευξη. Επομένως θα πρέπει να αναδεικνύει με την πρώτη ματιά αν είμαστε ή όχι οι κατάλληλοι υποψήφιοι για μία θέση και αν μπορούμε να ενταχθούμε σε μία εταιρική ομάδα, όπου θα μπορέσουμε να αποδώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Το βιογραφικό μας θα πρέπει να είναι σύντομο, ξεκάθαρο, στοχευμένο και να περιλαμβάνει λέξεις και περιγραφές καθηκόντων και επιτευγμάτων μας που να προκαλούν το ενδιαφέρον του αξιολογητή του. Η διαφοροποίηση του βιογραφικού είναι το σημείο- κλειδί της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα βιογραφικό να είναι το ίδιο αποδοτικό για όλες τις αγγελίες, επομένως θα πρέπει να γίνονται κάποιες αλλαγές στην σειρά παρουσίασης των στοιχείων, στο λεξιλόγιο των περιγραφών ή στην ανάδειξη γνώσεων, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνδέονται με το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου, για την κάθε θέση ξεχωριστά.

Πρακτικά, η δομή του βιογραφικού σημειώματος ακολουθεί συνήθως την αντίστροφη χρονική ακολουθία, από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό, με πιο εκτενή και αναλυτικές περιγραφές αρμοδιοτήτων στις τρέχουσες επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές μας εμπειρίες. Η έκταση του βιογραφικού σημειώματος στις περισσότερες περιπτώσεις, καλό είναι να μην ξεπερνά τις δύο σελίδες (1 μία σελίδα είναι το ιδανικό) επομένως θα πρέπει να επιλέγουμε να συμπεριλαμβάνουμε στο κείμενό μας, ότι είναι σημαντικό για την θέση που διεκδικούμε και ότι μας δίνει συγκριτικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Η φωτογραφία, τα προσωπικά δεδομένα όπως η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, είναι θέματα υπό συζήτηση, για λόγους μεροληψίας και διάκρισης και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό μας μόνο αν εξυπηρετούν κάποιο αντικειμενικό, κοινά αποδεκτό στόχο.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα βιογραφικά σημειώματα ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν (βιογραφικό για συγκεκριμένη θέση εργασίας, αυθόρμητη υποβολή βιογραφικού, ακαδημαϊκό βιογραφικό κ.α.) και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κατόχου τους (άτομο χωρίς εργασιακή εμπειρία ή χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές, μακροχρόνια άεργος/η ή άνεργος/η, αλλαγή καριέρας κ.α.)

Εν ολίγοις η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος είναι ένα σπονδυλωτό παιχνίδι αυτογνωσίας: ποιος είμαι και που θέλω να πάω, που ο καθένας μπορεί να παίξει, γνωρίζοντας τους κανόνες και τους περιορισμούς του «καλού παίχτη» και διατηρώντας την αυθεντικότητά του στον τρόπο έκφρασης και παρουσίασης της προσωπικής του επαγγελματικής διαδρομής.

Σύνταξη: Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Καριέρας