Οι ψηφιακές δεξιότητες διαμορφώνουν την αγορά εργασίας

Ημ/νια Έκδοσης: 23/11/2020


Μελετώντας την ετήσια έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιβεβαιώνεται η χαμηλή θέση της Ελλάδος σε αρκετούς δείκτες ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ (ανεργία στο γενικό πληθυσμό, ανεργία νέων, ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών).
Αναγνωρίζοντας τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας και το διαφορετικό εργασιακό τοπίο που έχει δημιουργηθεί από το 2010 μέχρι και σήμερα, η επιλογή κλάδου σπουδών και κατ’ επέκταση εργασιακού χώρου σταδιοδρομίας δεν άλλαξε σε σχέση με το 2000.

Πιο συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει :
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 26η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ ως προς τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI)86 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 (έχοντας βελτιώσει την επίδοσή της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). Σε σχέση, όμως, με τις ψηφιακές δεξιότητες κατατάσσεται και πάλι σε μια από τις τελευταίες θέσεις (25η ) μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το 54% των ατόμων να μην έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ακόμη επισημαίνεται πως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την Ελλάδα όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της ως προς τις ευκαιρίες ανάπτυξης και την ψηφιακή κοινωνία και οικονομία, αν λάβει κανείς υπόψη του και τα ευρήματα της μελέτης του World Economic Forum για τα επαγγέλματα του μέλλοντος (δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική και υπολογιστικό νέφος, πωλήσεις μάρκετινγκ και περιεχόμενο) , τα οποία έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ψηφιακές και ήπιες/κοινωνικές (soft) δεξιότητες.

Παρόλο που η καθημερινότητα μας κατακλύζεται από ψηφιακές ευκολίες (e-banking, sms, αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, taxisnet, πληρωμή λογαριασμών, αγορές προϊόντων από e-shops) και εργαλεία (tablet, smartphone, laptop, smart watch, smart tv) δεν υπάρχει η ανάλογη ζήτηση από νέους ανθρώπους να εργαστούν στο κομμάτι εκείνο που κάνει την πολυάσχολη καθημερινότητά μας πιο λειτουργική, πιο γρήγορη και πιο εύκολη.

Η επιλογή σπουδών στον κλάδο της πληροφορικής, των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων θα αποσυμφόριζε ήδη κορεσμένους κλάδους (υπεράριθμοι απόφοιτοι Πολυτεχνείων, Νομικής, Μαθηματικών, Παιδαγωγικών και Φιλολογικών σχολών) και θα δημιουργούσε νέους εργαζoμένους σε αναπτυσσόμενους κλάδους με δυνατότητα άμεσης απασχόλησης είτε δια ζώσης είτε μέσω της τηλεργασίας. Η στροφή μπορεί να γίνει, μέσω της ενημέρωσης και της παρακολούθησης της αγοράς και των αναγκών της, της καινοτομίας των επιστημών και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το σύνολο των αποφοίτων των ΑΕΙ.

Δείτε την έρευνα εδώ

Σύνταξη EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας