Σημαντική άνοδος στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ημ/νια Έκδοσης: 12/11/2020


2. Η εξέλιξη στην Ελλάδα στα ποσοστά των ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση στις ηλικίες 25-34 , μεταξύ των ετών 2008-2018 υπήρξε σημαντικά ανοδική. Το 2008 το ποσοστό βρίσκεται στο 28% ενώ το 2018 βρίσκεται στο 43%, δηλαδή παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξης του 53,5%.

3. Η Ελλάδα κατά τα έτη 2015-2019 εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ανεργίας νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες της ΕΕ (-9,1%).

4. Η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συνδέεται με καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, υψηλότερο εισόδημα και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα ζωής. Η εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, ενώ στην πλειονότητα των εξεταζόμενων περιπτώσεων υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σημαίνει και υψηλότερες απολαβές.

Δείτε την έρευνα εδώ

Σύνταξη EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας