Προσλήψεις 326 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Ημ/νια Έκδοσης: 22/11/2021


Από τοΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 326 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοίαναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρουςωραρίου για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως εξής:

ΣτιςΣχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 116

Στην παροχήεξειδικευμένης υποστήριξης από ΕΒΠ και ΠΕ25 → 186

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 24

 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και νααναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 25 έωςκαι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

 

Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουναναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σεσχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

 

Οι πίνακες με τα ονόματα