Ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς

Ημ/νια Έκδοσης: 21/02/2023


Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από 7 έως 31 Μαρτίου

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Προκηρύξεις, του ΑΣΕΠ,

A. Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. (2ΓΕ/2023)

Β. Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.