Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL5-02/22
Ημ/νια Έναρξης: 14/02/2022
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 15/02/2022
Τίτλος: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Δίδακτρα: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - Προαιρετικά 45€ για τη Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 400 ωρών, προσφέρεται σε όσους αναζητούν μια προοπτική καριέρας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευρύτερα στο ανερχόμενο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Όσοι θα συμμετέχουν, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους ή θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία της διδακτικής τους παρέμβασης προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πρακτικές ανάγκες τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτές ενηλίκων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη
Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η εκπαίδευση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Το αντικείμενο του καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλ. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Μέσα από το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται ο συμμετέχων να είναι σε θέση να:
- Γνωρίζει τις βασικές θεωρίες εκπαίδευσης και μάθησης των ενηλίκων ώστε να προσαρμόζει την παρέμβασή του με σκοπό την αποτελεσματική μάθηση των ενήλικων εκπαιδευομένων
- Προετοιμάζει την παρέμβασή του με βάση υπάρχουσες αρχές, πολιτικές και δράσεις στα πεδία της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
- Να συνυπολογίζει και να ενσωματώνει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τα επιμέρους χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και ανάγκες του πληθυσμού - στόχου.
- Σχεδιάζει και οργανώνει την εκπαιδευτική διεργασία για το κάθε επιμέρους αντικείμενο μάθησης.
- Γνωρίζει και αναπτύσσει τις διεργασίες και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας διαδραματίζοντας επιπρόσθετα συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο για τους εκπαιδευόμενους λειτουργώντας παράλληλα, όταν απαιτείται και ως «διευκολυντής»
- Εκπονήσει μικροδιδασκαλία σε μια ομάδα ενήλικων
- Αναπτύσσει και οριζόντιες - κοινωνικές ικανότητες των εκπαιδευομένων.
- Διαχειρίζεται ετερογενείς ομάδες εκπαιδευομένων διασφαλίζοντας συνάμα την ισότιμη συμμετοχή των μελών Ε.Κ.Ο.
- Εφαρμόζει ενεργητικές μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων
- Ενθαρρύνει στοιχεία όπως το διάλογο και την κριτική σκέψη.
- Επιμελείται τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση των εποπτικών μέσων και τη διαχείριση του χώρου αλλά και νέων τεχνολογιών.
- Αυτοαξιολογείται και να ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση και αυτοανάπτυξή του

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε δομές, φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με τη Δια Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.)  

2. για Αποσπάσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

3. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

4. Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

5. Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

6. Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 

7. Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

8. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

9. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

10. Εκπαιδευτών Ενηλίκων για e-ΚΔΒΜ

11. Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

12. Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.)

13. Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

14. Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.

15. Συμβούλων - Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης

Ενότητα 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η ενότητα αποτελεί μια εισαγωγική εξερεύνηση της εκπαίδευσης/μάθησης των ενηλίκων. Σκοπός της είναι η γνωριμία με το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία. Αναλύεται το Εννοιολογικό πλαίσιο και η Ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μελετώνται οι βασικοί όροι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι Βασικές θεωρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Θεωρίες Μάθησης

Ενότητα 2. Διδακτική Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα αυτή εισάγει τους συμμετέχοντες τόσο στη θεωρία όσο και στα ευρήματα της έρευνας που απαιτούνται για να καταλάβουν πώς να βοηθήσουν τις ομάδες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Το περιεχόμενό της επικεντρώνεται σε μια ποικιλία από διαδραστικές τεχνικές κατάρτισης και δεξιοτήτων .
Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία, Μέθοδοι

Ενότητα 3. Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα στοχεύει στη σε βάθος γνωριμία των θεωρητικών προσεγγίσεων του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες μελετούν και αξιολογούν τα κοινά σημεία και τις διαφορές των ιδεών των βασικών θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυτών των ιδεών στην διδακτική πράξη.
Λέξεις κλειδιά: ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, ρόλος εκπαιδευτή ενηλίκων, χαρακτηριστικά

Ενότητα 4. Δεξιότητες και τεχνικές ενίσχυσης μαθησιακού περιβάλλοντος

Η ενότητα αυτή εισάγει στην έννοια του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση ενηλίκων και περιγράφει τις τεχνικές ενίσχυσης αυτού του μαθησιακού περιβάλλοντος. Προσδιορίζει τις πρακτικές για μεγιστοποίηση της μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: διαμεσολάβηση, συντονιστής, δεξιότητες επικοινωνίας

Ενότητα 5. Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα αναφέρεται στο σχεδιασμό, τη διοίκηση/διαχείριση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσδιορίζονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις αρχές και διαδικασίες του μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, αναλύονται τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων, τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές ανάγκες, δόμηση προγραμμάτων, σχεδιασμός

Ενότητα 6. Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και σχεδιασμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

Η ενότητα παρέχει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη μελέτη και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης/αποτίμησης, τη δημιουργία μέσων ελέγχου και βαθμολόγησης, σημάτων με ένα συστηματικό σύστημα ταξινόμησης.
Λέξεις κλειδιά: μοντέλο αξιολόγησης, αυτοαξιολόγηση, προϋπολογισμοί

Ενότητα 7. Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενίσχυσης/ βοήθειας, η οποία οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας ως εκπαιδευτής διαμεσολαβητής / εκπαιδευτικός. Σχεδιάστηκε για να εξετάσει τόσο τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της συμβουλευτικής σε ενήλικες. Μελετώνται τα σύγχρονα μοντέλα συμβουλευτικής ενηλίκων.
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, πολυπολιτισμικότητα, μοντέλα συμβουλευτικής

Ενότητα 8. Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτή η ενότητα παρέχει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και γνώσεις για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα για χρήση σε περιβάλλοντα μάθησης ενηλίκων. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων στις μαθητικές επιδόσεις.
Λέξεις κλειδιά: μαθησιακό αποτέλεσμα, προσδοκώμενο αποτέλεσμα, ταξινομίες

Ενότητα 9. Διαχείριση της Διαφορετικότητας στην αίθουσα διδασκαλίας

Η ενότητα εισάγει στη διαδικασία διευκόλυνσης της μάθησης σε μια ποικιλόμορφη κοινότητα μάθησης. Αυτή η ενότητα εξετάζει την επίδραση της διαφορετικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία / μάθηση και εκπαιδευτική εμπειρία, τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Ακόμη προσδιορίζονται οι διάφορες μορφές διαφορετικότητας και η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών στη μάθηση στην τάξη. Αναφέρονται με παραδείγματα τα κατάλληλα εργαλεία όπως και μια ποικιλία στρατηγικών για την ενίσχυση της μάθησης σε ένα ποικίλο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό της προκατάληψης στη διδασκαλία και την εύρεση λύσεων.
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική συμβουλευτική

Ενότητα 10. Μικροδιδασκαλίες

Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδακτικές μορφές και εκπαιδευτικές τεχνικές, πορεία και φάσεις μικροδιδασκαλίας, σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας, κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας, ενδεικτικό φύλλο αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας, πηγές ανατροφοδότησης στη μικροδιδασκαλία
Λέξεις κλειδιά: μικροδιδασκαλία, τεχνικές, αξιολόγηση

Ενότητα 11. Γνωστικό Αντικείμενο

Η ενότητα αναφέρεται εξειδικευμένα στο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί ο κάθε συμμετέχων παρέχοντας εξειδικευμένες θεματικές.
Λέξεις κλειδιά: χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων, εμπόδια, τεχνικές

Ενότητα 12. Νομικό πλαίσιο ΣΔΕ – Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας πραγματικότητας και του ισχύοντος Νομικού Πλαισίου, όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: ΦΕΚ, εκπαιδευτικό πλαίσιο, Δια Βίου Μάθηση

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Εάν επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, θα πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@employ.edu.gr μέχρι την τελική ημερομηνία.


Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@employ.edu.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr