Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: mooc1
Ημ/νια Έναρξης: 01/06/2020
Τίτλος: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική | Mooc
Τύπος: MOOC
Δίδακτρα: Δωρεάν

 

Οι εγγραφές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανοιχτές όλο το χρόνο!!
Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας, δημιουργείτε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας και εντός μίας εβδομάδας σας δίνεται πρόσβαση στο mooc.

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εντάσσεται στην κατηγορία των MOOC ‘s (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα) που προσφέρει η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και έχει ως στόχο να δώσει μια εισαγωγική προσέγγιση αναφορικά με το θεματικό πεδίο της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής.

Ο επιμορφωτής αποδίδοντας κεντρικά σημεία και άξονες σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό επιστημονικό πεδίο, έχει ως στόχο να αποδώσει περιληπτικά το πλαίσιο που διέπει τη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και να δώσει το έναυσμα στους συμμετέχοντες για περαιτέρω εμβάθυνση ή/και ενασχόληση με το θέμα αυτό. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για όσους δεν έχουν πραγματευθεί καθόλου στο παρελθόν το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να διαμορφώσουν μια αρχική αντίληψη προκειμένου είτε να επιδιώξουν περαιτέρω εμβάθυνση και επιμόρφωση είτε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις σχετιζόμενες εφαρμογές του σε διάφορα πεδία και κλάδους είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο.

1) Οριοθέτηση της έννοιας του πολιτισμού
2) Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα
3) Μοντέλα Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής
4) Εμπόδια που συναντούν οι πρόσφυγες/μετανάστες
5) Η συμβολή της Συμβουλευτικής
6) Ρόλος και βασικές δεξιότητες συμβούλου

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μαζικής (massive) συμμετοχής και ανοικτής (open) πρόσβασης στη γνώση μέσω του διαδικτύου, το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Προκειμένου να δηλώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να κάνετε απλά την εγγραφή σας δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση. Το μάθημα είναι ανοικτό και προσβάσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr