Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: mooc2
Ημ/νια Έναρξης: 01/06/2020
Τίτλος: Αυτοεκτίμηση στην παιδική και εφηβική ηλικία: Τρόποι Ενίσχυσης | Mooc
Τύπος: MOOC
Δίδακτρα: Δωρεάν

 

Οι εγγραφές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανοιχτές όλο το χρόνο!!
Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας, δημιουργείτε λογαριασμό στην πλατφόρμα μας και εντός μίας εβδομάδας σας δίνεται πρόσβαση στο mooc.

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εντάσσεται στην κατηγορία των MOOC ‘s (Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα) που προσφέρει η EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και έχει ως στόχο να δώσει μια εισαγωγική προσέγγιση αναφορικά με το θεματικό πεδίο της Αυτοεκτίμησης.

Ο όρος αυτοεκτίμηση, που αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κρίνουμε τον εαυτό μας, είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο καθώς συντελεί στην εξασφάλιση της ψυχικής του ισορροπίας. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης αποτελεί μία διαδικασία, η οποία αρχίζει από την βρεφική ηλικία περνώντας στην παιδική, εφηβική και στην ενήλικη. Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της αυτοεκτίμησης και των παραγόντων που μπορεί να την επηρεάσουν.

1) Εννοιολογικές προσεγγίσεις: Δίνεται έμφαση στην έννοια του εαυτού καθώς και στις βασικές συνιστώσες της εν λόγω έννοιας. Επίσης, αναφέρονται οι βασικές διαφορές των εννοιών «αυτοαντίληψη» και «αυτοεκτίμηση»
2) Οι όψεις της αυτοεκτίμησης: Εξετάζεται η επίδραση των «σημαντικών άλλων» στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης καθώς και οι μορφές, τις οποίες μπορεί να λάβει η έννοια «εαυτός»
3) Βασικές θεωρίες για την αυτοεκτίμηση: Παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διερεύνησης της αυτοεκτίμησης του ατόμου
4)Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης: Το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο και η ευρύτερη ομάδα συνομιλήκων
5) Η διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης κατά τη σχολική ηλικία - Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση: Γίνεται εκτενής αναφορά μέσα από την παρουσίαση ερευνών στη συσχέτιση μεταξύ σχολικής επίδοσης και αυτοεκτίμησης
6) Τεχνικές για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης στα παιδιά: Αναφέρονται οι βασικές αρχές για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης καθώς και συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν οι γονείς να ακολουθήσουν - Παράθεση παραδειγμάτων

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μαζικής (massive) συμμετοχής και ανοικτής (open) πρόσβασης στη γνώση μέσω του διαδικτύου, το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Προκειμένου να δηλώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να κάνετε απλά την εγγραφή σας δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση. Το μάθημα είναι ανοικτό και προσβάσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 Είστε Νέος Χρήστης στο learn.employ.edu.gr