E-LEARNING


Η E-Learning Πλατφόρμα και το LMS της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας διακρίνονται από δυο κύρια χαρακτηριστικά: Απλότητα και Ποιότητα. Συμβαδίζοντας με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτυακής μάθησης και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος συντελούν στη διεξαγωγή ποιοτικών προγραμμάτων ασύγχρονης, σύγχρονης και μεικτής εκπαίδευσης ή τηλεκπαίδευσης προσβάσιμων από οποιοδήποτε desktop, laptop και smart συσκευή καθιστώντας τη μάθηση πιο εύκολη από ποτέ.
 
Με βάση την πολυετή εμπειρία της επιστημονικής μας ομάδας στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, η διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη ακόμη και για έναν μη εξοικειωμένο χρήστη. Το ποιοτικό υλικό μελέτης, που προέρχεται από καταξιωμένους επιστήμονες και διδάσκοντες των Ελληνικών Α.Ε.Ι., σε συνδυασμό με τους προσεγμένους μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, καθιστούν τη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως προγράμματα πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ. Αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και το υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο των συνεργατών μας, έχουμε διαμορφώσει ένα ποιοτικό πλέγμα υπηρεσιών το οποίο διακρίνεται για την βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, έχουμε συνεργαστεί κατά αποκλειστικότητα σε προγράμματα αλλά και σε επιμορφωτικές δράσεις με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων προκειμένου να διαθέτουμε μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και επιστήμονες έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα μας και έχουν εμπιστευθεί τις υπηρεσίες μας, καθιστώντας μας ηγετικό φορέα στα πεδία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
Χαρακτηριστικά Υλοποίησης & Παρακολούθησης των Προγραμμάτων εξΑΕ
Σε κάθε παρεχόμενο πρόγραμμα τηρούνται βασικές αρχές που διέπουν την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Ανάλογα με τη δομή και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος μπορεί να εμπεριέχεται εκπαιδευτικό υλικό για ασύγχρονη διδασκαλία, πολυμεσικό υλικό και βιντεοδιαλέξεις για σύγχρονη διδασκαλία καθώς και άλλες εφαρμογές για μεικτά μοντέλα μάθησης
   
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή και άμεσα προσβάσιμο και μπορεί παράλληλα να εκτυπωθεί για έντυπη μελέτη εφόσον το επιθυμεί ο επιμορφούμενος. Σημαντικό είναι επίσης πως, στα περισσότερα προγράμματα, δίνεται μεγάλη ευχέρεια στην ασύγχρονη και αυτόνομη μελέτη του υλικού την οποία προσαρμόζει ο κάθε επιμορφούμενος με βάση το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα. Παράλληλα, τηρούνται θεμελιώδεις & βασικές αρχές εξΑΕ καθώς και συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού
Η αξιολόγηση υλοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της μελέτης του υλικού, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με τη μορφή worksheets (ασκήσεων), ή multiple choices. Επίσης, σε όλα τα προγράμματα υφίσταται helpdesk για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και υποστήριξη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
Τέλος, σε κάθε πρόγραμμα κατόπιν αξιολόγησης, στους συμμετέχοντες παραδίδεται επικυρωμένη βεβαίωση επιμόρφωσης η οποία ανά περίπτωση μοριοδοτείται (δείτε τη σχετική ενότητα) και επιπρόσθετα στον ιδιωτικό τομέα (λόγω του εύρους και του ισχυρότατου brand μας) η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρακολουθείτε αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε μελλοντική αναζήτηση εργασίας ειδικά στους κλάδους της εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής όπου ο εκπαιδευτικός μας όμιλος συνεργάζεται με φορείς σε κάθε σημείο της Ελλάδας.
Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί και επιστήμονες έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα μας και έχουν εμπιστευθεί τις υπηρεσίες μας, καθιστώντας μας ηγετικό φορέα στα πεδία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
Τα εξ αποστάσεως προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε την τρέχουσα περίοδο είναι τα ακόλουθα:
Ημ/νια ΈναρξηςΕπιστημονικό ΠεδίoΤύποςΔιάρκειαΔίδακτραΔιαθεσιμότηταΣυμμετοχή
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα500 'Ωρες 330 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 390 € (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες225€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων - Μεταναστών
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες 225 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265 € (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Μαθησιακές Δυσκολίες και Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Ειδικούς και Εκπαιδευτικούς
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση100 'Ωρες125€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 155€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Εκπαίδευση Συνοδών & Επιμελητών Παράλληλης Στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες225€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Ενταξιακή Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή & Παράλληλη Στήριξη
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 Ώρες225€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Φιλοσοφική Συμβουλευτική (& Εφαρμογές) στο Coaching | Mentoring | Personal Management
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση300 Ώρες 195€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 245€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός & Ανάλυση Συμπεριφοράς
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση250 Ώρες 165 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 195 € (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Σχολική Ψυχολογία
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες225€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Καινοτομία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση250 Ώρες 165€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 195€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες 225 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265 € (Επαγγελματίες)
Αίτηση
Δευτέρα05Οκτώβριος 2020
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική & Πολυπολιτισμικότητα
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα400 'Ωρες225€ (Φοιτητές-Άνεργοι) | 265€ (Επαγγελματίες)
Αίτηση