ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚεΔιΒιΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους.
H επιστημονική μας ομάδα με την επίβλεψη του Δρ Ταουσάνη Χρήστου και σε συνεργασία με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης & της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει υλοποιήσει επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 120 διδάσκοντες Ελληνικών Α.Ε.Ι. και επιφανείς επαγγελματίες. Επίσης, διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εκπαιδευτηρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα.. Παράλληλα, ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος με την πολυετή εμπειρία του εποπτεύει και συντονίζει τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτοντας ακαδημαϊκές και διοικητικές γνώσεις 15 και άνω ετών έχοντας συνεργαστεί επιστημονικά με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ελληνικών Πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιου Πειραιώς, Αιγαίου κ.λπ.
Ακόμη, σε όλα τα παρεχόμενα προγράμματα αναρτάται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου, το αναλυτικό πρόγραμμα και ακριβή στοιχεία διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη σαφήνεια, με βάση όλες τις καθιερωμένες αρχές και ηθικούς κώδικες που διέπουν την εξ αποστάσεως και τη δια βίου εκπαίδευση.
Τέλος, ορισμένα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φορέα μας και του ΚΕΔΙΒΙΜ της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας είναι πως:

• Διαθέτει ιδιόκτητες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής μέχρι και 500 σπουδαστών.
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων καθημερινά για την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων.
• Τηρεί όλες τις βασικές αρχές εξΑΕ και πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού
• Συντάσσει οδηγούς διαχείρισης των πλατφορμών τηλεκατάρτισης τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους επιμορφωτές.
• Συνεργάζεται με εκπαιδευτές που έχουν ακαδημαϊκή συνάφεια και εμπειρία με το γνωστικό αντικείμενο.
• Τηρεί όλες τις τυπικές και αυστηρές προδιαγραφές στα διδασκόμενα αντικείμενα με συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
• Η τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) και πολυβραβευμένης πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης
• Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διεργασίες και προδιαγραφές προκειμένου -όπου προβλέπεται- οι βεβαιώσεις να μοριοδοτούνται