ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Ο φορέας μας μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διεργασίες και προδιαγραφές προκειμένου -όπου προβλέπεται- οι βεβαιώσεις να μοριοδοτούνται. Η μοριοδότηση που λαμβάνει το κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα παρατίθεται στη σχετική σελίδα του κάθε προγράμματος.
 
Κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων προγραμμάτων όλα τα προηγούμενα έτη, συμμετέχοντες κατέθεσαν τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τους εποπτεύοντες φορείς ενώ επιπρόσθετα στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντικό το δεδομένο πως δυνητικοί εργοδότες, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού κ.λπ. στους κλάδους της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους την πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το φορέα μας εν αντιθέσει με βεβαιώσεις τρίτων ιδιωτικών φορέων δίχως κάποια αναγνωσιμότητα στην Ελληνική αγορά εργασίας και στον εκπαιδευτικό κλάδο.