ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε αναδυόμενες ανάγκες της αγωγής και της εκπαίδευσης και σε σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες με τη συνδρομή εξιδεικευμένων επιμορφωτών και φορέων.
H επιστημονική μας ομάδα, με την επίβλεψη του Δρ Ταουσάνη Χρήστου και σε συνεργασία με καταξιωμένους/ες ακαδημαϊκούς, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία έχει υλοποιήσει επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 120 διδάσκοντες/ουσες Ελληνικών Α.Ε.Ι. και επιφανείς επαγγελματίες. Επίσης, διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εκπαιδευτηρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα, ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Ελληνικών Πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιου Πειραιώς, Αιγαίου, Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης κ.λπ..
Τέλος, ορισμένα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φορέα μας είναι πως:
• Διαθέτει ιδιόκτητες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής μέχρι και 500 σπουδαστών/ριών.
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων καθημερινά για την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων.
• Τηρεί όλες τις βασικές αρχές εξΑΕ και πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού.
• Συντάσσει οδηγούς διαχείρισης των πλατφορμών τηλεκατάρτισης τόσο για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες όσο και για τους/τις επιμορφωτές/ριες.
• Συνεργάζεται με εκπαιδευτές/ριες που έχουν ακαδημαϊκή συνάφεια και εμπειρία με το γνωστικό αντικείμενο.
• Τηρεί όλες τις τυπικές και αυστηρές προδιαγραφές στα διδασκόμενα αντικείμενα με συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
• Η τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) και πολυβραβευμένης πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης
• Μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διεργασίες και προδιαγραφές προκειμένου -όπου προβλέπεται- οι βεβαιώσεις να μοριοδοτούνται